>

måndag 18 juli 2011

Hur många kräftor?

har man till 200 servetter? -och hur många gäster? -vid samma tillfälle? Måste kommaihåg att fråga.